نمایش 1–8 از 57 نتیجه

میز مدیریت pm111

تومان3,100,000
مشخصات فنی محصول :
ورق : ورق mdf (با روکش وکیوم )و ورق ملامینه 16میل ضدخش ابعاد:میز نیمه وکیوم به ابعاد 180*70به ارتفاع 78 پایه :پایه میز به قطر 16میل ملامینه همراه با پایه uتمام استیل تنظیمی ابعاد L: ال میز به ابعاد 48*68در ارتفاع 78 مشخصات L: شامل سه کشو سه تیکه ساچمه ای (کشوی اول دارای قفل) یک عدد کمد، ال به صورت متحرک میباشد. نکته: پایه های میز به رنگ کلایف موجود بوده و رنگ مشکی تولید نمی شود. نکته: در صورت حذف L مبلغی از قیمت کل محصول کم می شود.  

میز مدیریتی PM119

تومان3,100,000
میز نیمه وکیوم دارای ال متحرک
مختصات فنی محصول :
ورق : ورق mdf (با روکش وکیوم )و ورق ملامینه 16میل ضدخش PVC: دارای پی وی سی یک میل ابعاد: دارای ابعاد 180*70به ارتفاع 78 پایه :پایه میز به قطر 16میل ملامینه همراه با پایه uتمام استیل تنظیمی ابعاد L: ال میز به ابعاد 48*68در ارتفاع 78 مشخصات L: شامل سه کشو سه تیکه ساچمه ای (کشوی اول دارای قفل) یک عدد کمد، ال به صورت متحرک میباشد نکته: در صورت حذف L مبلغی از قیمت کل محصول کم می شود.

میز کارمندی PK653

تومان1,250,000

میز کارمندی PK653 تمام ملامینه بهمراه دو کشو

میز کارمندی PK654

تومان2,000,000
میز کارمندی PK654 نیمه وکیوم 
مشخصات فنی محصول :  ابعاد : دارای صفحه 140*70 و ارتفاع 78 سانت ورق : دارای ورق mdfبا روکش وکیوم و ملامینه ضدخش شرکت گلستان پایه : دارای پایه یو تنظیمی استیل کشو : دارای دو کشو با ریل سه تیکه ساجمه ایی دستگیره : دارای دستگیره تک سوراخ استیل چرم : دارای چرم 70دهم با دوخت لمسه

میز کارمندی PK655

تومان2,000,000
میز کارمندی PK655 نیمه وکیوم 
مشخصات فنی محصول :  ابعاد : دارای صفحه 140*70و ارتفاع 78 سانت ورق : دارای ورق mdfبا روکش وکیوم و ملامینه ضدخش شرکت گلستان پایه : دارای پایه یو تنظیمی استیل کشو : دارای دو کشو با ریل سه تیکه ساجمه ایی دستگیره : دارای دستگیره تک سوراخ استیل چرم : دارای چرم 70دهم با دوخت لمسه

میز کارمندی PK656

تومان1,790,000
مشخصات فنی محصول :  ابعاد : دارای صفحه 140*70و ارتفاع 78 سانت ورق : دارای ورق mdfبا روکش وکیوم و ملامینه ضدخش شرکت گلستان پایه : دارای پایه یو تنظیمی استیل کشو : دارای دو کشو با ریل سه تیکه ساجمه ایی و جای کازیو دستگیره : دارای دستگیره تک سوراخ استیل  

میز کارمندی PK657

تومان2,050,000

میز کارمندی PK657

مشخصات فنی محصول :  ابعاد : دارای صفحه 140*70و ارتفاع 78 سانت ورق : دارای ورق mdfبا روکش وکیوم و ملامینه ضدخش شرکت گلستان پایه : دارای پایه یو تنظیمی استیل کشو : دارای دو کشو با ریل سه تیکه ساجمه ایی و جای کازیو دستگیره : دارای دستگیره تک سوراخ استیل

میز کارمندی PK658

تومان1,200,000
مشخصات فنی محصول : ابعاد : دارای ابعاد 140*70 و ارتفاع 78 سانت ورق : دارای ورق ملامینه شرکت گلستان پایه : دارای پایه تخم مرغی تنظیمی کشو : دارای دو کشو با ریل سه تیکه ساجمه ایی و جا کازیو اتصالات : دارای اتصالات با نبشی تک سوراخ نکته : امکان تغییر ابعاد و رنگبندی محصول وجود دارد. جهت تغییر ابعاد و رنگبندی محصول مورد نظر لطفا با پشتیبانی سابت ارتباط برقرار فرمایید.  

میز کارمندی PK659

تومان1,200,000
مشخصات فنی محصول : ابعاد : دارای ابعاد 140*70 و ارتفاع 78 سانت ورق : دارای ورق ملامینه شرکت گلستان پایه : دارای پایه تخم مرغی تنظیمی کشو : دارای دو کشو با ریل سه تیکه ساجمه ایی و جا کازیو اتصالات : دارای اتصالات با نبشی تک سوراخ نکته : امکان تغییر ابعاد و رنگبندی محصول مورد نظر میباشد. جهت تغییر ابعاد و رنگبندی محصول مورد نظر لطفا با پشتیبانی سابت ارتباط برقرار فرمایید.

میز کارمندی PK660

تومان1,200,000
مشخصات فنی محصول : ابعاد : دارای ابعاد 140*70 و ارتفاع 78 سانت ورق : دارای ورق ملامینه شرکت گلستان پایه : دارای پایه تخم مرغی تنظیمی کشو : دارای دو کشو با ریل سه تیکه ساجمه ایی و جا کازیو اتصالات : دارای اتصالات با نبشی تک سوراخ نکته : امکان تغییر ابعاد و رنگبندی محصول مورد نظر میباشد. جهت تغییر ابعاد و رنگبندی محصول مورد نظر لطفا با پشتیبانی سابت ارتباط برقرار فرمایید.

میز کارمندی PK661

تومان1,200,000
مشخصات فنی محصول : ابعاد : دارای ابعاد 140*70 و ارتفاع 78 سانت ورق : دارای ورق ملامینه شرکت گلستان پایه : دارای پایه تخم مرغی تنظیمی کشو : دارای دو کشو با ریل سه تیکه ساجمه ایی و جا کازیو اتصالات : دارای اتصالات با نبشی تک سوراخ نکته : امکان تغییر ابعاد و رنگبندی محصول مورد نظر میباشد. جهت تغییر ابعاد و رنگبندی محصول مورد نظر لطفا با پشتیبانی سابت ارتباط برقرار فرمایید

میز مدیریت PM124

تومان3,000,000

میز مدیریتی PM124

مشخصات فنی محصول : ابعاد : دارای صفحه 180*70و ارتفاع 78 سانت ورق : دارای ورق mdfبا روکش وکیوم و ملامینه ضدخش شرکت گلستان پایه : دارای پایه U تنظیمی استیل ابعاد L: دارای ال به ابعاد 70*50 و ارتفاع 78 سانت به صورت متحرک (دارای سه کشو و یک کمد که کشوی اول شامل یک عدد قفل میباشد) ورق L: دارای ورق ملامینه شرکت گلستان و لبه های MDF روکش خورده دستگیره L: دارای دستگیره دو سوراخ استیل پایه L: دارای پایه 5سانتی استیل تنظیمی نکته: در صورت حذف L مبلغی از قیمت کل محصول کم می شود.

میز مدیریت PM126

تومان3,000,000

میز مدیریتی PM126

مشخصات فنی محصول : ابعاد : دارای صفحه 180*70 و ارتفاع 78 سانت ورق : دارای ورق mdfبا روکش وکیوم و ملامینه ضدخش شرکت گلستان پایه : دارای پایه U تنظیمی استیل ابعاد L: دارای ال به ابعاد 70*50 و ارتفاع 78 سانت به صورت متحرک (دارای سه کشو و یک کمد که کشوی اول شامل یک عدد قفل میباشد) ورق L: دارای ورق ملامینه شرکت گلستان و لبه های MDF روکش خورده دستگیره L: دارای دستگیره دو سوراخ استیل پایه L: دارای پایه 5سانتی استیل تنظیمی نکته: در صورت حذف L مبلغی از قیمت کل محصول کم می شود.

میز مدیریتی PM127

تومان3,100,000

میز مدیریتی PM127

مشخصات فنی محصول : ابعاد : دارای صفحه 180*70 و ارتفاع 78 سانت ورق : دارای ورق mdfبا روکش وکیوم و ملامینه ضدخش شرکت گلستان پایه : دارای پایه U تنظیمی استیل ابعاد L: دارای ال به ابعاد 70*50 و ارتفاع 78 سانت به صورت متحرک (دارای سه کشو و یک کمد که کشوی اول شامل یک عدد قفل میباشد) ورق L: دارای ورق ملامینه شرکت گلستان و لبه های MDF روکش خورده دستگیره L: دارای دستگیره دو سوراخ استیل پایه L: دارای پایه 5سانتی استیل تنظیمی نکته: در صورت حذف L مبلغی از قیمت کل محصول کم می شود.

میز مدیریتی PM128

تومان3,000,000

میز مدیریتی PM128

مشخصات فنی محصول : ابعاد : دارای صفحه 180*70 و ارتفاع 78 سانت ورق : دارای ورق mdfبا روکش وکیوم و ملامینه ضدخش شرکت گلستان پایه : دارای پایه U تنظیمی استیل ابعاد L: دارای ال به ابعاد 70*50 و ارتفاع 78 سانت به صورت متحرک (دارای سه کشو و یک کمد که کشوی اول شامل یک عدد قفل میباشد) ورق L: دارای ورق ملامینه شرکت گلستان و لبه های MDF روکش خورده دستگیره L: دارای دستگیره دو سوراخ استیل پایه L: دارای پایه 5سانتی استیل تنظیمی نکته: در صورت حذف L مبلغی از قیمت کل محصول کم می شود.

میز مدیریت PM129

تومان3,000,000

میز مدیریتی PM129

مشخصات فنی محصول : ابعاد : دارای صفحه 180*70 و ارتفاع 78 سانت ورق : دارای ورق mdfبا روکش وکیوم و ملامینه ضدخش شرکت گلستان پایه : دارای پایه U تنظیمی استیل ابعاد L: دارای ال به ابعاد 70*50 و ارتفاع 78 سانت به صورت متحرک (دارای سه کشو و یک کمد که کشوی اول شامل یک عدد قفل میباشد) ورق L: دارای ورق ملامینه شرکت گلستان و لبه های MDF روکش خورده دستگیره L: دارای دستگیره دو سوراخ استیل پایه L: دارای پایه 5سانتی استیل تنظیمی نکته: در صورت حذف L مبلغی از قیمت کل محصول کم می شود.

میز مدیریتی PM130

تومان3,000,000
میز مدیریتی PM130 مشخصات فنی محصول : ابعاد : دارای صفحه 180*70 و ارتفاع 78 سانت ورق : دارای ورق mdfبا روکش وکیوم و ملامینه ضدخش شرکت گلستان پایه : دارای پایه U تنظیمی استیل ابعاد L: دارای ال به ابعاد 70*50 و ارتفاع 78 سانت به صورت متحرک (دارای سه کشو و یک کمد که کشوی اول شامل یک عدد قفل میباشد) ورق L: دارای ورق ملامینه شرکت گلستان و لبه های MDF روکش خورده دستگیره L: دارای دستگیره دو سوراخ استیل پایه L: دارای پایه 5سانتی استیل تنظیمی نکته: در صورت حذف L مبلغی از قیمت کل محصول کم می شود.

 

میز مدیریتی PM131

تومان3,000,000

میز مدیریتی PM131 با نمای لمسه 

مشخصات فنی محصول : ابعاد : دارای صفحه 180*70 و ارتفاع 78 سانتی متر ورق : دارای ورق mdfبا روکش وکیوم و ملامینه ضدخش شرکت گلستان پایه : دارای پایه U تنظیمی استیل ابعاد L: دارای ال به ابعاد 70*50 و ارتفاع 78 سانت به صورت متحرک (دارای سه کشو و یک کمد که کشوی اول شامل یک عدد قفل میباشد) ورق L: دارای ورق ملامینه شرکت گلستان و لبه های MDF روکش خورده چرم : دارای چرم 70 دهم با حالت لمسه دستگیره L: دارای دستگیره دو سوراخ استیل پایه L: دارای پایه 5 سانتی استیل تنظیمی نکته: در صورت حذف L مبلغی از قیمت کل محصول کم می شود.

میز کنفرانس PF611

تومان4,400,000
مشخصات فنی محصول : ورق : دارای ورق ام دی اف با روکش وکیوم کره ایی درجه یک ابعاد: دارای ابعاد150*80در ارتفاع 78 سانت قطر صفحه : دارای قطر صفحه 10 سانتی پایه : دارای پایه یو شکل تنظیمی رنگبندی : دارای رنگبندی کراز تیره ، کراز روشن و..... ضمانت : دارای ضمانت 36 ماهه

میز اداری PK662

تومان1,150,000

مشخصات فنی محصول:

ابعاد : دارای ابعاد 120*70 و ارتفاع 78 سانت ورق : دارای ورق ملامینه شرکت گلستان پایه : دارای پایه تخم مرغی تنظیمی کشو : دارای دو کشو با ریل سه تیکه ساجمه ایی و جا کازیو اتصالات : دارای اتصالات با نبشی تک سوراخ نکته : امکان تغییر ابعاد و رنگبندی محصول مورد نظر میباشد. جهت تغییر ابعاد و رنگبندی محصول مورد نظر لطفا با پشتیبانی سابت ارتباط برقرار فرمایید

میز اداری PK663

تومان1,150,000
مشخصات فنی محصول : ابعاد : دارای ابعاد 120*70 و ارتفاع 78 سانت ورق : دارای ورق ملامینه شرکت گلستان پایه : دارای پایه تخم مرغی تنظیمی کشو : دارای دو کشو با ریل سه تیکه ساجمه ایی و جا کازیو اتصالات : دارای اتصالات با نبشی تک سوراخ نکته : امکان تغییر ابعاد و رنگبندی محصول مورد نظر میباشد. جهت تغییر ابعاد و رنگبندی محصول مورد نظر لطفا با پشتیبانی سابت ارتباط برقرار فرمایید

میز اداری PK665

تومان1,200,000
مشخصات فنی محصول: ابعاد : دارای ابعاد 120*70 و ارتفاع 78 سانت ورق : دارای ورق ملامینه شرکت گلستان پایه : دارای پایه تخم مرغی تنظیمی کشو : دارای دو کشو با ریل سه تیکه ساجمه ایی و جا کازیو اتصالات : دارای اتصالات با نبشی تک سوراخ نکته : امکان تغییر ابعاد و رنگبندی محصول مورد نظر میباشد. جهت تغییر ابعاد و رنگبندی محصول مورد نظر لطفا با پشتیبانی سابت ارتباط برقرار فرمایید.
نمایش 9 24 36

میز پایه فلزی اداری مدل 5030

تومان2,000,000
مشخصات محصول: ابعاد : دارای صفحه 80*80 و ارتفاع 80 سانتی متر ابعاد مختلف: دارای ابعاد  120 * 80 – 140 * 80 – 160 * 80 – 180 * 80 – 200 * 80 جنس صفحه: MDF درجه یک ضخامت صفحه: 16 میلیمتر  پایه: پروفیل فلزی استاتیک ابعاد پایه : 50 در 30 میلیمتر نکته: صفحه میز قابلیت دوبل شدن نکته: دارای وادار فلزی مستحکم جهت اتصال پایه های چپ و راست

میز پایه فلزی اداری مدل 5030

تومان1,850,000
مشخصات محصول: ابعاد : دارای صفحه 80*60 و ارتفاع 80 سانتی متر ابعاد مختلف: دارای ابعاد  120 * 60 - 140 * 60 - 160 * 60 - 180 * 60 - 200 * 60 جنس صفحه: MDF درجه یک ضخامت صفحه: 16 میلیمتر  پایه: پروفیل فلزی استاتیک ابعاد پایه : 50 در 30 میلیمتر نکته: صفحه میز قابلیت دوبل شدن نکته: دارای وادار فلزی مستحکم جهت اتصال پایه های چپ و راست

میز اداری PK665

تومان1,200,000
مشخصات فنی محصول: ابعاد : دارای ابعاد 120*70 و ارتفاع 78 سانت ورق : دارای ورق ملامینه شرکت گلستان پایه : دارای پایه تخم مرغی تنظیمی کشو : دارای دو کشو با ریل سه تیکه ساجمه ایی و جا کازیو اتصالات : دارای اتصالات با نبشی تک سوراخ نکته : امکان تغییر ابعاد و رنگبندی محصول مورد نظر میباشد. جهت تغییر ابعاد و رنگبندی محصول مورد نظر لطفا با پشتیبانی سابت ارتباط برقرار فرمایید.

میز اداری PK664

تومان1,150,000
مشخصات فنی محصول : ابعاد : دارای ابعاد 120*70 و ارتفاع 78 سانت ورق : دارای ورق ملامینه شرکت گلستان پایه : دارای پایه تخم مرغی تنظیمی کشو : دارای دو کشو با ریل سه تیکه ساجمه ایی و جا کازیو اتصالات : دارای اتصالات با نبشی تک سوراخ نکته : امکان تغییر ابعاد و رنگبندی محصول مورد نظر میباشد. جهت تغییر ابعاد و رنگبندی محصول مورد نظر لطفا با پشتیبانی سابت ارتباط برقرار فرمایید

میز اداری PK663

تومان1,150,000
مشخصات فنی محصول : ابعاد : دارای ابعاد 120*70 و ارتفاع 78 سانت ورق : دارای ورق ملامینه شرکت گلستان پایه : دارای پایه تخم مرغی تنظیمی کشو : دارای دو کشو با ریل سه تیکه ساجمه ایی و جا کازیو اتصالات : دارای اتصالات با نبشی تک سوراخ نکته : امکان تغییر ابعاد و رنگبندی محصول مورد نظر میباشد. جهت تغییر ابعاد و رنگبندی محصول مورد نظر لطفا با پشتیبانی سابت ارتباط برقرار فرمایید

میز اداری PK662

تومان1,150,000

مشخصات فنی محصول:

ابعاد : دارای ابعاد 120*70 و ارتفاع 78 سانت ورق : دارای ورق ملامینه شرکت گلستان پایه : دارای پایه تخم مرغی تنظیمی کشو : دارای دو کشو با ریل سه تیکه ساجمه ایی و جا کازیو اتصالات : دارای اتصالات با نبشی تک سوراخ نکته : امکان تغییر ابعاد و رنگبندی محصول مورد نظر میباشد. جهت تغییر ابعاد و رنگبندی محصول مورد نظر لطفا با پشتیبانی سابت ارتباط برقرار فرمایید

میز اداری

برای انتخاب میز اداری چه نکاتی را در نظر می گیرید؟ آیا فقط کیفیت مواد به کاررفته در ساخت میز و همچنین کیفیت تولید میز برایتان کافی است یا به مواردی دیگر هم توجه می کنید؟ چقدر استاندارد بودن میز و راحت بودن شما پشت میز برایتان مهم است؟ ظاهر میز و هماهنگ بودن آن با دکوراسیون محیط تان هم در خریدتان در نظر می گیرید یا نه؟
برای «خرید میز اداری» باید به موارد مختلف توجه نمائید تا بتوانید خریدی موفقیت آمیز را تجربه کنید. پس فقط از یک بعد با ماجرا نگاه نکنید و زوایای گوناگون خرید میز را در نظر بگیرید. در ادامه با برخی از نکاتی که باید در خرید میز اداری مورد نظرتان به آن توجه کنید، اشاره می شود.

قیمت میز اداری

اگر همه فکر و ذکرتان قیمت میز اداری است و به بقیه ویژگی های میز بی توجه هستید، دست نگه دارید! حتی برای این که در هزینه هایتان صرفه جویی کنید، هم باید به مواردی به جز «قیمت میز اداری» فکر کنید. چون اگر میزی را خریداری کنید که به کارتان نیاید یا کیفیت مطلوب را نداشته باشد، باید وقت و سرمایه مالی خود را هزینه کنید تا به میز مطلوبتان برسید.
اما باید چه کار کنید که هم حواستان به خواسته هایتان از میز مورد نظرتان باشد و هم از قیمت میز اداری غافل نشوید؟! ابتدا فهرستی از خواسته ها و انتظاراتتان از میز مورد نظرتان تهیه کنید و با توجه به این فهرست، به دنبال میزهایی باشید که مطابق خواسته هایتان باشند.
حالا از میان میزهایی که برای خرید نامزد شده اند، به دنبال فروشگاه ها و برندهایی باشید که بهترین قیمت میز اداری را به شما پیشنهاد می دهند. البته منظور از بهترین قیمت، پایین ترین قیمت نیست. بهترین قیمت میز اداری با توجه به خواسته های شما و ویژگی های کیفی میز تعیین می شود.

خرید میز اداری

برای خرید میز اداری مورد نظرتان باید مواردی را مورد توجه قرار دهید تا خریدی رضایت بخش را تجربه کنید. مواردی از جمله راحت بودن شما با میز، کیفیت مواد به کاررفته در ساخت میز، کیفیت ساخت میز، فضایی که میز در اختیارتان قرار می دهد، دسترسی ها و امکانات میز و ظاهر میز و هماهنگی آن با دکوراسیون محیط شما برخی از مورادی هستند که باید در خرید میز اداری به آن ها توجه کنید.

احساس راحتی

سلامتی موضوعی مهم است که باید در انتخاب «میز اداری» به آن اهمیت دهید. به دنبال میزی باشید که طراحی استاندارد برای شما داشته باشد و پشت میز احساس راحتی کنید. هر میز مناسب هر کس نیست. مثلا اگر قد بلند هستید، میزهایی که ارتفاع کمی دارند، برایتان مناسب نیستند و پاهایتان زیر میز احساس راحتی ندارد.
برای این که ببینید با میز مورد نظرتان راحت هستید یا نه، با صندلی مطلوبتان پشت میز بنشینید و راحتی خود را محک بزنید. میز باید طوری طراحی شده باشد که بتوانید به صورت استاندارد پشت آن بنشینید و میز در بلند مدت سلامتی تان را به خطر نیندازد.

کیفیت مواد به کار رفته در ساخت میز اداری

اگر استحکام و دوام میز اداری برایتان اهمیت دارد، باید بررسی کنید که چه موادی در ساخت میز به کاررفته است و این مواد چه کیفیت هایی دارند. میزهای تمام وکیوم، نیمه وکیوم و میزهای ملامینه بخش زیادی از میزهای اداری بازار را تشکیل می دهند.
میزهای تمام وکیوم از جنس ام دی اف است و ماده شیمیایی وکیوم به عنوان روکش، آن را پوشانده است. میزهای نیمه وکیوم از جنس ام دی اف و نئوپان هستند که بخش ام دی اف میز دارای روکش وکیوم و بخش نئوپان آن دارای روکش ملامینه است. میزهای ملامینه هم از جنس نئوپان هستند که با روکش ملامینه پوشانده شده اند.

کیفیت ساخت میز

برای خرید میز اداری باید علاوه بر توجه به کیفیت مواد به کار رفته در ساخت میز، به کیفیت ساخت میز نیز توجه کنید. اتصالات میز و فرم و زیبایی ظاهری میز از مواردی هستند که برای بررسی کیفیت ساخت میز باید آن ها را مورد بررسی قرار دهید.
کیفیت ساخت بعضی از میزهای اداری با گذتش زمان مشخص می شود. مثلا بعضی از میزهای اداری که سطح روی میز دارای طول زیادی است، ممکن است در طول زمان خم شود یا اصطلاحا شکم دهد. استفاده از یک کمکی استحکام بخش به عنوان پشتوانه سطح میز می تواند از بروز این مشکل جلوگیری کند.

فضای میز

نکته ای دیگر که باید در «خرید میز اداری» مد نظر قرار دهید، به فضایی که از میزتان انتظار دارید، مربوط می شود. پیش از خرید میز، ببینید که می خواهید چه وسایلی را روی میز قرار دهید و میز اداری مورد نظرتان باید چه مقدار فضایی را در اختیارتان قرار دهد.

دسترسی ها و امکانات میز

چه دسترسی ها و امکاناتی را از میر مطلوبتان انتظار دارید؟ خواهید میزتان چند کشو داشته باشد؟ دوست دارید ساز و کار بیرون آمدن کشوها به چه صورت باشد؟ می خواهید میزتان اصطلاحا ال دار باشد یعنی کشوی مجزا از میز داشته باشد یا نه؟
پیش از خرید میز اداری به این سوالات پاسخ دهید و پاسخش را به خاطر داشته باشید تا میزهای متنوع بازار شما را از میزی که مورد نظرتان است، دور نکند.

ظاهر میز

به عنوان آخرین نکته برای خرید میز اداری، به سراغ ویژگی های ظاهری میز می رویم. برای انتخاب میزتان علاوه بر این که به شیک بودن و زیبایی میز توجه می کنید، باید به هماهنگ بودن میز با دکوراسیون محیطی که میز در آنجا قرار می گیرد، هم اهمیت دهید.

میز اداری مدرن

تفسیر شما از میز اداری مدرن چیست؟ هر کس در مورد مدرن بودن میز نظر خودش را دارد. اما می توان مدرن بودن میز اداری، متفاوت بودن میز با میزهای معمولی و کلاسیک قلمداد کرد. با این دیدگاه، میزهای اداری مدرن در مدل های مختلف در بازار موجود هستند که بنا به خواسته هایتان و سلیقه ای که دارید، می توان هر کدام از آن ها را انتخاب کنید.

قیمت میز اداری مدرن

توصیه می کنیم که همه تمرکز خود را روی قیمت میز اداری مدرن قرار ندهید و به ویژگی های دیگر این میزها نیز توجه کنید. فهرست خواسته هایتان را همیشه به همراه داشته باشید تا مدل های مختلف میزهای اداری مدرن شما را از هدفتان دور نکند!

خرید میز اداری مدرن

برای خرید میز اداری مدرن به این موضوع توجه کنید که مدرن بودن میزها، توقعاتی را که از میز داشتید از بین نبرد. توجه کنید مدرن بودن میز به قیمت زیر پا گذاشتن استانداردهای میز تمام نشده باشد. همچنین برای خرید میز اداری مدرن، هماهنگ بودن میز با دکوراسیون محیط تان را از یاد نبرید تا میزتان مانند وصله ای ناجور به نظر نرسد!

میز اداری شرکتی

اگر مسئول خرید میز اداری شرکتی برای اداره خود هستید، پیش از خرید حتما خواسته های کارمندان، مدیران یا هر کسی را که قرار است پشت میز بنشیند، جویا شوید. به هر حال میزها برای آن ها خریداری می شود و آن ها باید از میزهایشان راضی باشند.
توجه کنید که همه افراد با هم یکسان نیستند و خریداری میزهایی با ویژگی های یکسان ممکن از بعضی از افراد را دچار مشکل کند. مثلا افراد بلندقد پشت میزهایی که ارتفاعی کم دارند، راحت نیستند.

میز اداری ارزان قیمت

منظورتان از میز اداری ارزان قیمت چیست؟ آیا ارزان بودن میز برایتان به معنای فقط پایین بودن قیمت آن نسبت به میزهای دیگر است یا موارد دیگری هم در تفسیرتان اهمیت دارد؟
ارزان قیمت یا اقتصادی بودن میز را به نسبت به کیفیت آن میز و با توجه به توقعاتتان از میز ارزیابی کنید. این گونه می توانید به هدف بزنید و از خرید میزتان احساس رضایت کنید.

خرید میز اداری ارزان قیمت

اگر قیمت میز اداری را با توجه به خواسته هایتان و کیفیت میز ارزیابی می کنید، خرید میز اداری ارزان قیمت را با راهکارهایی که پیشنهاد دادیم، به انجام برسانید. یعنی فهرستی از خواسته هایتان از میز را آماده کنید و بر اساس این فهرست به سراغ خرید میز دلخواهتان بروید.

انواع میز اداری

میزهای اداری در انواع مختلف تولید می شوند و با توجه به انتظاراتی که از میز مورد نظرتان دارید، می توانید هر کدام از این انواع را سفارش دهید. در ادامه به چند نوع از میزهای اداری اشاره می شود.

پایه فلزی

همان طور که از نام این میزها مشخص است، دارای پایه های فلزی هستند. این پایه ها دارای طرح های مختلف هستند که می توانید از میان آن ها طرح ها ساده یا متفاوت را انتخاب کنید.

میزهای اداری پایه فلزی دارای مدل های ساده و ارزان قیمت و همین طور مجلل و با قیمت بالا هستند. این موضوع بستگی به نوع کاربری و توقع شما از میز مورد نظرتان دارد که میزهای کدام طیف را برگزینید.

میز تاشو

اگر فضای کمی را در اختیار دارید و می خواهید که در زمانی که از میزتان استفاده نمی کنید، از فضایی که میز اشغال می کند بهره ببرید، میزهای تاشو برایتان مناسب هستند.

 این میزها به گونه ای طراحی شده اند که موقع کار باز و قابل استفاده می شوند و زمانی که کاری با میز ندارید، می توانید آن را جمع کنید و از فضای آن استفاده کنید.

میز وکیوم

میزهای اداری وکیوم دسته ای از میزها هستند که روکش به کار رفته در آن ها، ماده شیمیایی وکیوم است. وکیوم ماده ای است که به مغز خام MDF می چسبد.

میز نیمه وکیوم

میزهای نیمه وکیوم به میزهایی اطلاق می شوند که در ساخت آن ها هم از MDF استفاده شده است و هم از نئوپان. بخشهای MDF میز دارای روکش وکیوم و بخشهای نئوپان میز دارای روکش ملامینه هستند.

میز ملامینه

میزهای ملامینه دسته ای از میزها هستند که کاملا از جنس نئوپان هستند و روکش ملامینه آن ها را فرا گرفته است. مقاومت این میزها نسبت به میزهای وکیوم و نیمه وکیوم کمتر است.

این ها چند مورد از انواع میزهای اداری بودند که به آن ها اشاره شد. این میزها را بر اساس ویژگی های مختلف می توان به انواع مختلف تقسیم بندی کرد که در این قسمت چند مورد از آن ها به صورت تصادفی مورد معرفی قرار گرفت.

میز اداری ساده

تفسیر شما در مورد میز اداری ساده چیست؟ ساده بودن میز از نظر هر کس متفاوت است. ممکن است منظور کسی که از عبارت «میز اداری ساده» استفاده می کند، میزهایی باشد که ظاهری متفاوت نسبت به میزهای معمولی ندارند یا شاید منظور، میزهایی است که مجلل و سلطنتی نیستند.

در هر صورت، میزهای موجود در بازار متنوع هستند و می توانید میز باب طبعتان را از میان میزهای موجود انتخاب کنید؛ چه ساده باشد، چه متفاوت یا مجلل.

میز اداری ام دی اف

میزهای اداری ام دی اف دسته ای از میزها هستند که از جنسشان ام دی اف یا تخته چوبی با تراکم متوسط است. ام دی اف نسبت به نئوپان تراکم و مقاومت بیشتری دارند. میزهای تمام وکیوم از جنس MDF هستند و می توانند نظرتان را جلب کنند.

قیمت میز اداری ام دی اف

از آنجایی که ام دی اف مقاومت و استحکام بیشتری نسبت به نئوپان دارد، قیمت میز اداری ام دی اف نسبت به میزهای نئوپانی بیشتر است.

البته میزهای نیمه وکیوم هم در بازار موجود هستند که در بخش هایی از آن ها MDF استفاده شده است و در بخش های دیگر نئوپان به کار رفته است. اگر قیمت میز اداری تمام ام دی اف برایتان بالاست، می توانید میزهای نیمه وکیوم را انتخاب کنید.

میز اداری کوچک

«میز اداری کوچک» نیز از عبارت هایی است که تفسیر افراد از آن متفاوت است. ممکن است تفسیرتان از میز کوچک میزی باشد که به اندازه قرار دادن سیستم کامپیوتری فضا در اختیارتان می گذارد. شابد هم میزی را کوچک بدانید که فقط به اندازه قرار دادن چند کتاب و پرونده جا داشته باشد.

میزهای اداری در ابعاد مختلف در بازار موجود هستند. پیش از خرید میز، فضایی را که مد نظر دارید در نظر بگیرید تا بعدا با کمبود فضای میز مواجه نشوید یا از آن طرف صاحب میزی نشوید که فقط فضای زیادی را اشغال می کند و این فضا بدون استفاده می ماند.

میز اداری کلاسیک

تصورتان در مورد میزهای اداری کلاسیک چیست؟ ممکن است میزهای با ظاهر قدیمی که دارای پایه های منحنی دار هستند، به عنوان میزهای کلاسیک در نظر بگیرید. شاید هم میزهای معمولی و با ظاهر ساده را به عنوان میز کلاسیک تلقی می کنید.

میز اداری ال

منظور از میزهای اداری ال میزهایی هستند که دارای قسمت کشویی مستقل از میز هستند. این کشو در قسمت کناری میز قرار می گیرد و با میز اداری تشکیل حرف «ال» می دهند. از قسمت رویی کشوی میزهای ال هم می توانید برای قرار دادن وسایل استفاده کنید.

قیمت میز اداری ال شکل

پیش از آن که به دنبال قیمت میز اداری ال شکل بروید، ببینید که این نوع میزها برایتان مناسب هستند و توقعتان را برآورده می کنند یا نه. شاید میزهای ال برایتان انتخابی مناسب برایتان نباشند و بیهوده فضایی را اشغال کنند.

میز اداری چوبی

اگر منظورتان از میزهای اداری چوبی میزهایی است که نه از MDF و نئوپان بلکه کاملا از چوب ساخته شده اند. این میزها دارای مقاومت و عمر و همچنین قیمت بیشتر نسبت به میزهای MDF و نئوپان هستند.

لیست قیمت میز اداری

لیست قیمت میز اداری در ابتدای این صفحه برایتان قابل مشاهده است. چه نوع میزی مد نظرتان است؟ میزهای وکیوم، نیمه وکیوم و ملامینه پیش رویتان است. بسته به توقعاتتان از میز و ویژگی هایی که مد نظر دارید، میز مناسب خود را انتخاب کنید.

در مورد قیمت میز اداری هم توجه کنید که به طور کلی قیمت میز وکیوم از قیمت میز نیمه وکیوم بالاتر است و میز ملامینه از این دو نوع میز ارزان تر است.

قیمت میز اداری ارزان

قیمت میز اداری ارزان برایتان به چه معناست؟! میزی را ارزان می دانید که صرفا قیمتش نسبت به میزهای دیگر پایین تر است یا قیمت میز را با توجه به کیفیت و ویژگی های آن و همچنین توقعاتی که از آن میز دارید، می سنجید؟بسته به این که پاسخ شما به سوالات فوق چه چیزی باشد، قیمت میز اداری برایتان معنایی متفاوت پیدا می کند.

اگر میزی را با توجه به کیفیت و خصوصیات مختلف آن ارزیابی کنید، شاید نسبت به حالتی که تمرکز اصلی تان روی قیمت آن باشد، دیگر برایتان گران نباشد. میزی که با دیدگاه اول برایتان ارزان بود، نیز ممکن است با دیدگاه دوم برایتان گران تمام شود! سعی کنید در ارزیابی از تمام زوایا به خرید بنگرید تا متضرر نشوید.