نمایش 1–8 از 18 نتیجه

نمایش 9 24 36

میز مدیریت نیمه وکیوم PM131

تومان2,800,000

خرید میز مدیریتی لاکچری PM131 با نمای لمسه :

  ابعاد میز مدیریت نیمه وکیوم : دارای صفحه 180*70 و ارتفاع 78 سانتی متر ورق میز مدیریت نیمه وکیوم : دارای ورق mdfبا روکش وکیوم و ملامینه ضدخش شرکت گلستان پایه میز مدیریت نیمه وکیوم : دارای پایه U تنظیمی استیل ابعاد L میز مدیریت نیمه وکیوم : دارای ال به ابعاد 70*50 و ارتفاع 78 سانت به صورت متحرک (دارای سه کشو و یک کمد که کشوی اول شامل یک عدد قفل میباشد) ورق L میز مدیریت نیمه وکیوم : دارای ورق ملامینه شرکت گلستان و لبه های MDF روکش خورده چرم میز مدیریت نیمه وکیوم : دارای چرم 70 دهم با حالت لمسه دستگیره L میز مدیریت نیمه وکیوم : دارای دستگیره دو سوراخ استیل پایه L میز مدیریت نیمه وکیوم : دارای پایه 5 سانتی استیل تنظیمی نکته: در صورت درخواست L  مبلغی به  قیمت کل میز مدیریت نیمه وکیوم اضافه می شود.
 

میز مدیریت نیمه وکیوم PM130

تومان3,000,000
خرید میز مدیریت لاکچری PM130 :
ابعاد میز مدیریت نیمه وکیوم : دارای صفحه 180*70 و ارتفاع 78 سانت ورق میز مدیریت نیمه وکیوم : دارای ورق mdfبا روکش وکیوم و ملامینه ضدخش شرکت گلستان پایه میز مدیریت نیمه وکیوم : دارای پایه U تنظیمی استیل ابعاد L میز مدیریت نیمه وکیوم: دارای ال به ابعاد 70*50 و ارتفاع 78 سانت به صورت متحرک (دارای سه کشو و یک کمد که کشوی اول شامل یک عدد قفل میباشد) ورق L میز مدیریت نیمه وکیوم: دارای ورق ملامینه شرکت گلستان و لبه های MDF روکش خورده دستگیره L میز مدیریت نیمه وکیوم : دارای دستگیره دو سوراخ استیل پایه L میز مدیریت نیمه وکیوم: دارای پایه 5سانتی استیل تنظیمی نکته: در صورت درخواست L  مبلغی به  قیمت کل میز مدیریت اضافه می شود. هزینه ی حباب پیچ برای انواع میز مدیریت نیمه وکیوم، 130 هزار تومان می باشد که به درخواست مشتری ، سفارش حباب پیچ می شود.

میز مدیریت نیمه وکیوم PM129

تومان2,900,000

مشخصات فنی میز مدیریت نیمه وکیوم PM129 :

  ابعاد میز مدیریت نیمه وکیوم : دارای صفحه 180*70 و ارتفاع 78 سانت ورق میز مدیریت نیمه وکیوم : دارای ورق mdfبا روکش وکیوم و ملامینه ضدخش شرکت گلستان پایه میز مدیریت نیمه وکیوم : دارای پایه U تنظیمی استیل ابعاد L میز مدیریت نیمه وکیوم: دارای ال به ابعاد 70*50 و ارتفاع 78 سانت به صورت متحرک (دارای سه کشو و یک کمد که کشوی اول شامل یک عدد قفل میباشد) ورق L: دارای ورق ملامینه شرکت گلستان و لبه های MDF روکش خورده دستگیره L میز مدیریت نیمه وکیوم : دارای دستگیره دو سوراخ استیل پایه L میز مدیریت نیمه وکیوم : دارای پایه 5سانتی استیل تنظیمی نکته: در صورت درخواست L میز مدیریت نیمه وکیوم  مبلغی به  قیمت کل محصول اضافه می شود. هزینه ی حباب پیچ برای انواع میز مدیریت نیمه وکیوم، 130 هزار تومان می باشد که به درخواست مشتری ، سفارش حباب پیچ می شود.    

میز مدیریت نیمه وکیوم PM128

تومان2,900,000

خرید میز مدیریت نیمه وکیوم PM128 :

ابعاد میز مدیریت نیمه وکیوم : دارای صفحه 180*70 و ارتفاع 78 سانت ورق میز مدیریت نیمه وکیوم : دارای ورق mdfبا روکش وکیوم و ملامینه ضدخش شرکت گلستان پایه میز مدیریت نیمه وکیوم : دارای پایه U تنظیمی استیل ابعاد L میز مدیریت نیمه وکیوم: دارای ال به ابعاد 70*50 و ارتفاع 78 سانت به صورت متحرک (دارای سه کشو و یک کمد که کشوی اول شامل یک عدد قفل میباشد) ورق L میز مدیریت نیمه وکیوم: دارای ورق ملامینه شرکت گلستان و لبه های MDF روکش خورده دستگیره L میز مدیریت نیمه وکیوم: دارای دستگیره دو سوراخ استیل پایه L میز مدیریت نیمه وکیوم: دارای پایه 5سانتی استیل تنظیمی نکته: در صورت درخواست L  میز مدیریت نیمه وکیوم مبلغی به  قیمت کل محصول اضافه می شود. هزینه ی حباب پیچ برای انواع میز مدیریت نیمه وکیوم، 130 هزار تومان می باشد که به درخواست مشتری ، سفارش حباب پیچ می شود.

میز مدیریت نیمه وکیوم PM127

تومان2,900,000

خرید و مشخصات فنی میز مدیریت نیمه وکیوم PM127 :

ابعاد میز مدیریت : دارای صفحه 180*70 و ارتفاع 78 سانت ورق میز مدیریت نیمه وکیوم : دارای ورق mdfبا روکش وکیوم و ملامینه ضدخش شرکت گلستان پایه میز نیمه وکیوم : دارای پایه U تنظیمی استیل ابعاد L میز نیمه وکیوم : دارای ال به ابعاد 70*50 و ارتفاع 78 سانت به صورت متحرک (دارای سه کشو و یک کمد که کشوی اول شامل یک عدد قفل میباشد) ورق L میز نیمه وکیوم : دارای ورق ملامینه شرکت گلستان و لبه های MDF روکش خورده دستگیره L میز نیمه وکیوم : دارای دستگیره دو سوراخ استیل پایه L میز نیمه وکیوم : دارای پایه 5سانتی استیل تنظیمی نکته: در صورت درخواست L میز مدیریت نیمه وکیوم  مبلغی به  قیمت کل محصول اضافه می شود. هزینه ی حباب پیچ برای انواع میز مدیریت نیمه وکیوم، 130 هزار تومان می باشد که به درخواست مشتری ، سفارش حباب پیچ می شود.

میز مدیریت نیمه وکیوم PM126

تومان2,850,000

خرید و مشخصات فنی میز مدیریت نیمه وکیوم PM126 :

ابعاد میز مدیریت مدرن : دارای صفحه 180*70 و ارتفاع 78 سانت ورق میز مدیریت نیمه وکیوم : دارای ورق mdfبا روکش وکیوم و ملامینه ضدخش شرکت گلستان پایه مدیریت نیمه وکیوم : دارای پایه U تنظیمی استیل ابعاد L میز مدیریت نیمه وکیوم : دارای ال به ابعاد 70*50 و ارتفاع 78 سانت به صورت متحرک (دارای سه کشو و یک کمد که کشوی اول شامل یک عدد قفل میباشد) ورق L میز مدیریت لاکچری : دارای ورق ملامینه شرکت گلستان و لبه های MDF روکش خورده دستگیره L مدیریت نیمه وکیوم: دارای دستگیره دو سوراخ استیل پایه L میز مدیریت سلطنتی : دارای پایه 5سانتی استیل تنظیمی نکته: در صورت درخواست L میز مدیریت نیمه وکیوم مبلغی به  قیمت کل محصول اضافه می شود. هزینه ی حباب پیچ برای انواع میز مدیریت نیمه وکیوم، 130 هزار تومان می باشد که به درخواست مشتری ، سفارش حباب پیچ می شود.

میز مدیریت نیمه وکیوم PM125

تومان2,900,000

مشخصات فنی میز مدیریت نیمه وکیوم PM125 با نمای لمسه :

  ابعاد میز مدیریت نیمه وکیوم : دارای صفحه 180*70 و ارتفاع 78 سانتی متر ورق میز مدیریت نیمه وکیوم  : دارای ورق mdfبا روکش وکیوم و ملامینه ضدخش شرکت گلستان پایه میز مدیریت نیمه وکیوم  : دارای پایه U تنظیمی استیل ابعاد L میز مدیریت نیمه وکیوم : دارای ال به ابعاد 70*50 و ارتفاع 78 سانت به صورت متحرک (دارای سه کشو و یک کمد که کشوی اول شامل یک عدد قفل میباشد) ورق L میز مدیریت نیمه وکیوم : دارای ورق ملامینه شرکت گلستان و لبه های MDF روکش خورده چرم میز مدیریت نیمه وکیوم  : دارای چرم 70 دهم با حالت لمسه دستگیره L میز مدیریت نیمه وکیوم : دارای دستگیره دو سوراخ استیل پایه L میز مدیریت نیمه وکیوم : دارای پایه 5 سانتی استیل تنظیمی نکته: در صورت درخواست L میز مدیریت  مبلغی به  قیمت کل محصول اضافه می شود. هزینه ی حباب پیچ برای انواع میز مدیریت نیمه وکیوم، 130 هزار تومان می باشد که به درخواست مشتری ، سفارش حباب پیچ می شود.

میز مدیریت سلطنتیPM124

تومان2,900,00025000
بررسی، خرید، قیمت میز مدیریت سلطنتی

مشخصات میز مدیریت سلطنتیPM124:

ابعاد میز مدیریت نیمه وکیوم : دارای صفحه 180*70و ارتفاع 78 سانت ورق میز مدیریت نیمه وکیوم: دارای ورق mdfبا روکش وکیوم و ملامینه ضدخش شرکت گلستان پایه میز مدیریت نیمه وکیوم : دارای پایه U تنظیمی استیل ابعاد L میز مدیریت نیمه وکیوم: دارای ال به ابعاد 70*50 و ارتفاع 78 سانت به صورت متحرک (دارای سه کشو و یک کمد که کشوی اول شامل یک عدد قفل میباشد) ورق L میز مدیریت نیمه وکیوم: دارای ورق ملامینه شرکت گلستان و لبه های MDF روکش خورده دستگیره L میز مدیریت نیمه وکیوم: دارای دستگیره دو سوراخ استیل پایه L میز مدیریت نیمه وکیوم: دارای پایه 5سانتی استیل تنظیمی نکته: در صورت درخواست L مبلغی به قیمت کل میز مدیریت نیمه وکیوم اضافه می شود. هزینه ی حباب پیچ برای انواع میز مدیریت نیمه وکیوم، 130 هزار تومان می باشد که به درخواست مشتری ، سفارش حباب پیچ می شود.

میز مدیریت

چه انتظاراتی از میز مدیریت ایدئالتان دارید؟ آیا راحتی، دسترسی و وسعت آن برایتان اهمیت دارد یا شکیل بودن و رنگ و طرحش برایتان مهم تر است؟ میز مدیریتی را برای چه کاری می خواهید؟ قصد دارید زمان زیادی را در طول روز پشت این میز بگذرانید یا کم از آن استفاده می کنید؟ وسعت اتاقی که می خواهید میز را آنجا قرار دهید، چقدر است؟ دکوراسیون اتاقتان به چه صورت است؟

میز مدیریت مدرن

اینها سوالاتی هستند که باید پیش از خرید میز مدیریت از خود بپرسید تا بتوانید میزی ر ا تهیه کنید که خواسته هایتان را برآورده کند. پیش از اینکه به سراغ خرید میز مدیریتی خود بروید، تکلیفتان را با میز مطلوبتان مشخص کنید تا موقع خرید دچار سردرگمی و پس از خرید دچار پشیمانی نشوید!

قیمت میز مدیریت

مدل ها، مواد و ابعاد با هم متفاوت هستند و قیمت میز مدیریت بر اساس چنین مواردی تعیین می شود. اگر مواد به کاررفته در ساخت میز کیفیت زیادی داشته باشند، تاثیر آن در قیمت میز مشخص می شود.

میز مدیریت خاص

اگر دوام میز برایتان اهمیت دارد و می خواهید مدت زمانی طولانی از آن استفاده کنید، با به سراغ میزی بروید که از مواد باکیفیت ساخته شده است و کیفیت ساخت بالایی نیز داشته باشد.

میز مدیریت کلاسیک

در هر صورت پیشنهاد می شود که همه تمرکز خود را روی قیمت میز مدیریت قرار ندهید؛ به گونه ای که از سایر ویژگی های میز غافل شوید. برای اینکه خریدی رضایتبخش را تجربه کنید، ابتدا فهرستی از انتظاراتی که از میز مورد نظرتان دارید، تهیه کنید و به صورت هدفمند به دنبال پیدا کردن میزتان باشید.

بهترین قیمت میز مدیریت

پس از اینکه تعدادی میز را برای خرید کاندیدا کردید، می توانید به دنبال فروشگاه ها و برندهایی بروید که بهترین قیمت میز مدیریتی و میز کنفرانس  را به شما پیشنهاد می دهند. اینگونه هم خواسته هایتان را در اولویت قرار می دهید و هم می توانید بهترین قیمت میز مدیریت را روی هوا بزنید!

خرید میز مدیریت

برای خرید میز مدیریتی باید برخی نکات را رعایت کنید و با در نظر گرفتن همه جوانب میز ایدئال خود را تهیه نمائید. یکی از نکاتی که باید به آن توجه کنید، به دوام میز مرتبط می شود. بسیاری از میزهای مدیریتی دارای طول های زیاد هستند و اگر میز طراحی درستی نداشته باشد، سطح میز در طول زمان خم می شود یا اصطلاحا شکم می دهد.

میز مدیریت سلطنتی

نکته دیگر مربوط به ارتفاع میز است. پیش از خرید میز، با صندلی ای که می خواهید از آن استفاده کنید، پشت میز بنشینید و بررسی کنید که ارتفاع میز برایتان مناسب است یا نه. به این ترتیب پس از خرید به مشکل ارتفاع بر نمی خورید!

روکش میز اداری

حالا کمی از باطن میز فاصله بگیریم و کمی به سمت ظاهر آن حرکت کنیم! برای اینکه میز مدیریتی تان با سایر وسایل اتاق هماهنگ باشد و مانند وصله ناجوری به نظر نرسد، در هنگام خرید به دکوراسیون اتاقی که می خواهید میز را آنجا قرار دهید، فکر کنید و با توجه به آن ظاهر میز مورد نظرتان را تعیین کنید.

میز مدیریتی مدرن

روکش های میزهای مدیریت نیز از مواردی است که باید برایتان مهم باشد. روکش میزهای مدیریتی به صورت وکیوم و ملامینه است. روکش وکیوم روی مغز خام ام دی اف قرار می گیرد و روکش ملامینه، نئوپان را پوشش می دهد. بسته به اینکه اجزای میزتان ام دی اف باشد یا از جنس نئوپان، با روکش های مختلفی پوشانده می شود.

میز مدیریت ارزان

تعریف شما ارزان بودن میزی مدیریت چیست؟ ارزان ترین را به معنای پایین ترین قیمت تفسیر می کنید یا اگر قیمت نیز مدیریت نسبت به کیفیت آن مناسب باشد، آن را ارزان می پندارید؟ اگر به دنبال پایین ترین قیمت بازار هستید و ویژگی های میز مورد نظرتان را در نظر نمی گیرید، احتمالا به پشیمانی پس از خرید مبتلا می شوید!

بهترین میز مدیریتی

اما اگر کیفیت، دوام، ظاهر و توقعات خود را از میز مدیریتی با قیمت آن ارزیابی می کنید، می توانید به هدف بزنید و یک میز مدیریت ارزان به معنای خوبش را خریداری کنید!

میز مدیریت لاکچری یا لوکس

تصور هر کس از میز مدیریت لاکچری یا لوکس می تواند متفاوت باشد. ممکن است میزی که از نظر شما لوکس است، از نظر دوستتان لوکس به نظر نرسد و برعکس. ممکن میزی را لوکس بدانید که کلاسیک و خیلی ساده نباشد یا شاید میزی از نظرتان لاکچری باشد که دارای طرح سلطنتی است.

سفارش میز مدیریتی

برای خرید میز مدیریت لوکس از هماهنگی میز با اتاقی که میز را آنجا قرار می دهید، غافل نشوید تا حضور میز در اتاقتان توی ذوق نزند!

میز مدیریت سلطنتی

اگر در بین میزهای مدیریت و اداری جستجو کرده باشید، احتمالا به اسامی میزهای وکیوم و نیمه وکیوم بر خورده اید و گیج شده اید! حالا زمان آن است که ابهامتان در مورد میزهای وکیوم و نیمه وکیوم برطرف شود!

میز مدیریت خاص

میزهای وکیوم، میزهایی هستند که جنس بدنه اصلی آنها از ام دی اف است و ام دی اف با روکش وکیوم پوشانده شده است. وکیوم نوعی ماده شیمیایی است که به مغز ام دی اف خام چسبانده می شود و دارای رنگ های مختلف است.

میز نیمه وکیوم

میزهای نیمه وکیوم نیز میزهایی هستند که بخشی از آنها از جنس وکیوم و بخشی دیگر از جنس نئوپان است. بخش های ام دی اف با وکیوم و بخش های نئوپان با روکش ملامینه پوشانده می شوند.

قیمت میز مدیریت وکیوم

قیمت میز مدیریتی وکیوم نسبت به میز مدیریت نیمه وکیوم بیشتر است. در میان میزهای وکیوم نیز بعضی از میزها دارای وکیوم باکیفیت هستند که نسبت به میزهای وکیومی که کیفیت وکیوم آنها پایین تر است، گران تر هستند.

خرید میز مدیریت وکیوم

میزهای وکیوم دارای تنوع بالای رنگ هستند و بسیاری از میزهای مدیریت شیک در بازار از این نوع میزها هستند. فقط حواستان باشد که آن قدر غرق زیبایی این میزها نشوید که فهرست خواسته هایتان را فراموش کنید!

میز مدیریت ام دی اف

میز مدیریت ام دی اف از میزهایی است که بسیاری از خریداران به دنبال آن هستند. میزهایی که از جنس ام دی اف هستند، نسبت به میزهای نئوپانی استحکام و دوامی بیشتر دارند و قیمتشان نیز بالاتر است. میزهای ام دی اف با روکش وکیوم پوشانده می شوند و می توانید مدل های جذاب و شیک این میزها را تهیه کنید.

میز مدیریت ال

دسته ای از میزهای مدیریتی که طویل هستند، یک بخش کشویی مجزا دارند که با میز تشکیل یک حرف «ال» می دهد؛ از این رو برخی افراد به این میزها میز مدیریت ال می گویند.

خرید اینترنتی میز مدیریتی

برای تهیه میز مدیریتی خود یا می توانید میزهایی جمع و جورتر را انتخاب کنید که کشو هم در قسمت سطح میز تعبیه شده است یا این امکان را دارید که به سمت میزهای طویل ال دار بروید و از فضای وسیع میز و همچنین فضایی که اصطلاحا «ال» یا بخش کشویی میز در اختیارتان قرار می دهد، استفاده کنید.

میز مدیریت مدرن

هر کس ممکن است در مورد میز مدیریت مدرن نظری متفاوت داشته باشد؟ شما چگونه میزی را مدرن می دانید؟ کمی تفاوت ظاهری این میزها با میزهای مدیریت ساده و معمولی، آن میز را برایتان مدرن می کند یا میزهایی مد نظرتان است که تفاوت زیادی با میزهایی دارند که در دور و اطرافمان وجود دارند؟

البته باز باید دید که منظورتان از میزهای ساده و معمولی چیست! ماجرا کمی پیچیده شد! در هر صورت برای انتخاب میز میدیریت مدرن حواستان باشد که از هماهنگی میز با دکوراسیون اتاق غافل نشوید تا مدرن بودن میزتان را خراب نکنید!

میز مدیریت شیک

در مورد میز مدیریت شیک این سلیقه شماست که تعیین کننده است و هر کس تعریف مخصوص به خود را از شیک بودن دارد. بعضی از افراد میزهایی که ظاهری سلطنتی دارند، به عنوان میزهای شیک در نظر می گیرند و برخی دیگر ممکن است میزهای مینیمال و ساده را شیک بپندارند.

میز مدیریت لاکچری

در مورد انتخاب ظاهر میز حواستان باشد که از ویژگی های باطنی میز غافل نشوید! البته نباید از آن ور بام هم بیفتید و میزی که ظاهر آن را نمی پسنیدید، صرفا به دلیل استحکام و دوام و سایر ویژگی های کیفی باطنی آن خریداری کنید!

میز مدیریت خاص

چه چیزی یک میز مدیریتی را برایتان خاص می کند؟! باز درگیر سلیقه شدیم! میز مدیریت خاص برای هر کس معنایی متفاوت می دهد. برای بعضی ها کمی تفاوت کافی است تا میزی را خاص بدانند و برای برخی دیگر باید کل میز را بکوبیم و طرحی نو در اندازیم تا میز برایشان خاص شود!

میز ریاست

در مورد انتخاب میز خاص مد نظر خود نیز آن قدر محو خاص بودن میز نشوید که سایر وسایل اتاقتان را نادیده بگیرید. اگر در این دام بیفتید، ممکن است میزی را بخرید که با دکوراسیون اتاقتان هماهنگی نداشته باشد و بیش از چیزی که تصور می کردید، احساس خاص بودن بدهد!

قیمت میز مدیریت مدرن

قیمت میز مدیریت مدرن مورد نظر خود را با توجه به چه معیارهایی ارزیابی می کنید؟ اگر صرفا میزی نسبت به میزهای دیگر قیمتی پایین داشته باشد، برایتان به صرفه است یا عوامل دیگر را در ارزیابی خود در نظر می گیرید؟ قیمت میز مدیریتی مدرن خود را با توجه به توقعتان از میز مورد نظر و کیفیتی که میز ارائه می دهد، مورد بررسی قرار دهید.

اگر فقط پایین بودن قیمت میز را ملاک قرار دهید، شاید مجبور شوید که مدتی بعد میزتان را تعمیر کنید یا کلا میزی جدید خریداری نمائید! پس حواستان باشد که قیمت میز مدیریت موجب نشود که هزینه هایتان را زیاد کنید!

قیمت میز مدیریت لاکچری

طبیعتا وقتی عبارت قیمت میز مدیریت لاکچری را جستجو می کنید، خودتان را برای قیمت هایی بالاتر از قیمت میزهای مرسوم بازار آماده کرده اید! اما همه چیز به تعریفتان از لاکچری بودن میز بر می گردد. ممکن میزی از نظر شما لاکچری باشد که از میزهای قیمت پایین بازار به شمار برود.

انواع میز مدیریت

میز مدیریت را می توان در دسته بندی های مختلف قرار داد. انواع میز مدیریت را می توان بر اساس مواد به کارررفته در ساخت آن ها و روکششان به دسته های میز وکیوم، میز نیمه وکیوم و میز ملامینه تقسیم بندی کرد.

میزمدیریت خاص

میزهای مدیریت وکیوم، میزهای از جنس MDF با روکش ام دی اف هستند. در ساخت میزهای نیمه وکیوم هم از MDF و هم از نئوپان استفاده شده است که روکش بخش MDF آن، وکیوم و روکش بخش نئوپانی میز، ملامینه است. میزهای ملامینه کاملا از نئوپان ساخته شده اند و روکش ملامینه دارند.

خرید اینترنتی میز مدیریتی

هم چنین می توان دسته میزهای مدیریت ال دار و بدون ال را نیز برای این میزها در نظر گرفت. میزهای مدیریتی ال دار میزهای بزرگ هستند که یک بخش کشویی مجزا هستند که اصطلاحا «ال» نامیده می شود. میزهای مدیریتی بدون ال کوچک تر هستند و کشوی آن در زیر سطح میز قرار داده شده است.

خرید مستقیم میز مدیریت

مراکز مختلف فروش میز مدیریت وجود دارند که می توانید میز مورد نظر خود را از این فروشگاه ها تهیه کنید. برای این که بین مدل های مختلف میز گیج نشوید، فهرست انتظارات خود از میز مورد نظرتان را به همراه داشته باشید تا از اهداف خود غافل نشوید!

میز مدیریت لاکچری

انتخاب مراکز فروش میز مدیریتی که از کارشناسان فروش حرفه ای بهره می برند یا خودشان تولیدکننده هستند و اطلاعات مناسب در مورد میزها دارند، به شما کمک می کند که بتوانید به هدفتان دست پیدا کنید.

میز مدیریت قهوه ای

رنگ مورد علاقه شما برای میز مدیریتی چیست؟ رنگ های روشن را می پسندید یا تیرگی بیشتر باب طبعتان است؟ میز مدیریت قهوه ای از میزهایی است که بسیاری از خریداران به دنبال خرید آن هستند.

میزهای قهوه ای درجه های رنگی مختلف دارند. بعضی از میزها قهوه ای سوخته هستند و برخی دیگر رنگ هایی روشن تر دارند.

چیدمان اتاق مدیریت نکته ای ظریف و دقیق دارد. در انتخاب رنگ میز مدیریتی خود، دکوراسیون اتاقتان را فراموش نکنید و سعی کنید میزی را برگزینید که هماهنگی جذابی با سایر وسایل اتاقتان ایجاد کند.